شرکت آریا گل محلات| تولید کننده گل و ارائه دهنده خدمات فضای سبز                             
شرکت آریا گل محلات
ارائه دهنده خدمات گلخانه ای و فضای سبز، و تولید کننده انواع گل های زینتی
تولید انواع گل های شاخه ای بریده و گیاهان آپارتمانی.
فروش و توزیع انواع گل, به سراسر کشور
ساخت گلخانه (توضیح بیشتر)
فروش تجهیزات گلخانه ای
تهیه و توزیع انواع کودهای داخلی و خارجی، با قیمت مناسب
انجام پیمانکاری فضای سبز سازمانها و شهرداری ها ,
ارائه راهکارهای مهندسی در زمینه فضای سبز و گل و گیاه,