نمایندگی های فروش آریاگل

نمایندگی های فروش آریاگل
در این فهرست به بخشی از نمایندگی های فروش مستقیم محصولات آریاگل در سراسر کشور اشاره شده است.
# نام نام و نام خانوادگی مدیر استان شهر آدرس موبایل تلفن
1 آقای بحرینیان خانه گل ناردین     اصفهان 989131155039 989131155039
2 حمید کریمی سارا گل     بازار سپاهان 00989133012887 00989133012887
3 آقای داودی گلفروشی داودی     اصفهان 00989131101890 00989131101890
4 خانم شهریاری گلفروشی شهریاری     بندرعباس 989173585882 989173585882
5 اقای رزده گل و گیاه نیلوفر آبی     ۷ کیلومتری تنکابن پلت کله از سمت نشتارود 00989111926684 00989111926684
6 آقای ابراهیمی گلسرای ابراهیمی     بروجرد 00989189122995  
7 اقای صداقت گلفروشی صداقت     آستارا 00989111377462  
8 آقای ابراهیمی والاگل     گرگان 989111109800 989111109800
9 اقای علیرضا گلسرای علیرضا     سیرجان 989193035336 989193035336
10 اقای جلینی گلفروشی جلینی     مشهد 989155582372 989155582372
11 آقای خسروی گلسرای خسروی     بیرجند 989153614323 989153614323