گل و گیاه زینتی و آپارتمانی و باغچه ای

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی و باغچه ای
گل و گیاه زینتی و آپارتمانی و باغچه ای

گلسرای آریاگل محلات با داشتن بیش از یک هکتار گلخانه بهره برداری شده در حال حاضر  یکی از بزرگترین تولید کنندگان محلات می باشد و توانسته برای ۱۰ نفر اشتغال مستقیم و برای چندین نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد کند.

محصول  تولیدی گلسرای آریاگل شامل موارد ذیل می باشد:

  1.  خانواده گل رز در انواع مختلف از جمله رز هلندی، رز مهندسی یا ایرانی، رز چیتیُ محمدی و ...
  2. گل های باغچه ای
  3. گل های آپارتمانی
  4. کاکتوس و ساکولنت
  5. درخت و درختچه های زینتی
  6. درخت و درختچه های مثمر
  7. گلهای فصلی و فضای سبز