نگهداری گیاهان در آپارتمان( درجه حرارت)

انواع گیاهان گلخانه های معتدل را باید در اتاق هایی که حرارت متوسط آنها بین 15-13 درجه سانتیگراد است قرار داد زیرا چنین حرارتی برای شکوفا ساختن گل های (سیکلامن) و داودی های گلخانه ای و نیز (گلوکسینیا) ها کاملا مناسب است.

نگهداری گیاهان در آپارتمان( درجه حرارت)

برخلاف تصور همگان در این باره توصیه های بسیاری لازم نیست. زیرا گرمای اغلب آپارتمان ها به اندازه کافی یعنی در حدود 20-18 درجه سانتیگراد است و چنین حرارتی برای بیشتر انواع گیاهان استوایی و حتی آنهایی که با کشت مصنوعی در گلخانه ها پرورش یافته مناسب است. مطلبی که تا حدودی باعث تاسف است این است که از بالکن های سرپوشیده و راهرو های شیشه شده و حتی پاگرد نورگیر پله ها برای گذاشتن گیاهان گلخانه های سرد (که شب ها به حرارتی بیش از 10-8 درجه سانتیگراد نیاز ندارد) استفاده نمی شود. در صورتی که گیاهانی مانند: (کلرفیتوم)، (فاتسیا)، (سیر نمیوم) و (آسپیدیسترا) را می توان بدن هیچگونه مشکلی در اینگونه مکان ها به ثمر رساند و فقط لازم است که به آنها آب داده شود و گرد و غبار برگ هایشان تمیز شود.

انواع گیاهان گلخانه های معتدل را باید در اتاق هایی که حرارت متوسط آنها بین 15-13 درجه سانتیگراد است قرار داد زیرا چنین حرارتی برای شکوفا ساختن گل های (سیکلامن) و داودی های گلخانه ای و نیز (گلوکسینیا) ها کاملا مناسب است.

1397-10-08 - 01:35:00