هجدهمین نمایشگاه گل محلات خرداد 1403- پوستر

هجدهمین دوره نمایشگاه گل محلات ۲۵ الی ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه های گل و گیاه محلات برگزار می گردد.

هجدهمین نمایشگاه گل محلات خرداد 1403- پوستر

هجدهمین دوره نمایشگاه گل محلات ۲۵ الی ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه های گل و گیاه محلات برگزار می گردد.

برای دانلود پوستر نمایشگاه میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید.

 

پوستر نمایشگاه

1403-02-08 - 03:10:03