نظام صنفی کشاورزی کشور از رویکرد دکتر شیرزاد حمایت می کند.

مدیریت کشاورزی شفافیت ندارد / رویکرد جدید تعاون روستایی در شفاف سازی عملکردها منطقی است

نظام صنفی کشاورزی کشور از رویکرد دکتر شیرزاد حمایت می کند.

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با دهقان نیوز در تهران یکی از مسائل مهم در بخش کشاورزی را عدم شفافیت و نظارت صحیح در بخش اجرایی و مدیریتی برشمرد.

محمدشفیع ملک زاده گفت: رویکرد دکتر شیرزاد مدیرعامل جدید تعاون روستایی ایران در خصوص نهادینه شدن نظم کاری و شفافیت در تعاون روستایی و اتحادیه ها و تشکلهای زیرمجموعه کاملا منطقی و به حق است و مورد حمایت تشکلهای کشاورزی و ارکان نظام صنفی کشاورزی می باشد.

وی افزود: نظام صنفی کشاورزی کشور از رویکرد مثبت، مدبرانه و هدفمند دکتر شیرزاد حمایت و استقبال کرده و آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری با سازمان تعاون روستایی اعلام می کند.

وی یکی از مسائل مهم در بخش کشاورزی را عدم شفافیت و نظارت صحیح در بخش اجرایی و مدیریتی برشمرد و به دهقان نیوز گفت: با توجه به وضعیت موجود کشاورزی و اوضاع نابسامان تولیدکنندگان کشاورزی خصوصا در زمینه تنظیم بازار و فروش محصولات کشاورزی شاهد آن هستیم که با وجود تولید با کیفیت محصولات کشاورزی اما محصول روی دست کشاورز می ماند و از بین می رود و عملا به جز خسارت و بدهی چیزی برای کشاورزان باقی نمی ماند لذا با تغییر رویکردها، اعمال نظارت دقیق، ایجاد نظم کاری و شفاف سازی عملکردها که دکتر شیرزاد مدیرعامل جدید تعاون روستایی کشور روی آن تاکید دارند می توان تحول اساسی در سیستم مدیریتی و اجرایی بخش کشاورزی ایجاد کرد.

محمدشفیع ملک زاده در پایان با اشاره به اینکه نظام صنفی کشاورزی بزرگترین تشکل صنفی و مردمی در بخش کشاورزی است تاکید کرد: نظام صنفی کشاورزی در راستای تامین منافع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و مصرف کنندگان و ایجاد زنجیره تولید و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد.

1397-03-18 - 12:38:00