کشاورزان به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

خرید گندم با سامانه جامع پهنه بندی / کشاورزان به جهاد کشاورزی مراجعه کنند

کشاورزان به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

خرید گندم صرفا از کشاورزانی که اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت شده باشد مجاز خواهد بود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور گفت: خرید گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان مازندران در قالب سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌ های کشاورزی انجام می‌ شود.

سید محمد جعفری گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی در سالجاری، خرید گندم صرفا از کشاورزانی که اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت شده باشد مجاز خواهد بود.

وی با بیان اینکه در سالجاری هیچ خرید تضمینی گندم از کشاورزانی که در سامانه ثبت نام نکردند انجام نخواهد شد افزود: گندمکاران باید با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نسبت به ثبت سطح زیر کشت گندم خود در سامانه نظام نوین ترویج اقدام کنند.

جعفری با اشاره به استقرار سامانه نظام نوین ترویج در قالب پهنه بندی در مراکز جهاد کشاورزی و ثبت اطلاعات آماری بهره برداران بخش کشاورزی گفت: با توجه به اینکه خرید تضمینی گندم تنها از کشاورزانی صورت می‌پذیرد که در سامانه مذکور ثبت نام و میزان سطح زیر کشت گندم خود را اعلام کرده باشند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور افزود: ثبت اطلاعات کشاورزان شامل محل تولید، سطح زیر کشت، برآورد تولید و اطلاعات هویتی کشاورزان در سامانه جامع پهنه بندی در زمان تحویل محصول ضروری است.

جعفری گفت: همه کشاورزانی که تاکنون موفق به ثبت اطلاعات خود نشده اند سریعا به مراکز جهاد کشاورزی استان مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام تا زمان تحویل گندم به مراکز خرید با مشکل مواجه نشوند.

1397-03-18 - 02:44:00