فروش شرکت فقط به صورت عمده میباشد. شماره تلفن جهت سفارش عمده

+989103146929

پیش فروش ریشه گل رز ساناز در رنگهای مختلف