فروش شرکت فقط به صورت عمده میباشد. شماره تلفن جهت سفارش عمده

+989103146929

گیاه، گل دراسینا قرمز تک شاخ(پرچمی)