همکاری با شرکت های فعال در زمینه فضای سبز

همکاری با شرکت های فعال در زمینه فضای سبز
همکاری با شرکت های فعال در زمینه فضای سبز

شرکت نیکاگل  آمادگی عقد قرارداد با شرکت های فعال در زمینه فضای سبز را جهت تامین انواع گل و گیاه مورد نیاز با قیمتی مناسب دارد.